Oikeuskysymys.com

Liikenne

Millainen rangaistus?
Punaista päin käveleminen

Millainen rangaistus?

Millaisen tuomion voi saada kun on kysymyksessä
törkeä rattijuopumus (alkoholi),
törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen,
nopeusrajoitusten rikkominen ja
poliisin antaman pysähdysmerkin noudattamatta jättäminen?
Törkeästä rattijuopumuksesta rangaistus on rikoslain 23:4 § mukaan 60-120 päiväsakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Törkeästä rattijuopumuksesta rangaistus on rikoslain 23:2 § mukaan 30-120 päiväsakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Muut mainitsemasi teot ovat liikennerikkomuksia, joista tieliikennelain 103§ mukaan tuomitaan 1-120 päiväsakkoa.

Lisäksi täytyy muistaa että sakkoja voi tulla kerralla enintään 240 (rikoslaki 7:3).

Joten vähimmäisrangaistus teosta on 60 päiväsakkoa, ja teoriassa enimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta ja 240 päiväsakkoa. Riippuu teon vakavuudesta mihin kohtaan asteikkoa rangaistus asettuu. Rangaistusasteikkojen ylärajaa sovelletaan yleensä vain poikkeuksellisissa tapauksissa.

Vastattu 30.12.2008

Punaista päin käveleminen

Mikä on rangaistus jos jään kiinni punaisia päin kävelemisestä?
Seuraus siitä on 10 € rikesakko (asetus rikesakkorikkomuksista 3§). Mikäli koet että rikesakko on määrätty väärin perustein, niin ilmoita viikon kuluessa rikesakon määräämisestä käräjäoikeuden kansliaan että vastustat rikesakkoa. Silloin asiasta järjestetään oikeudenkäynti (laki rikesakkomenettelystä 12§).
Vastattu 10.12.2007