Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

Uskonnon opetukseen osallistuminen

Tyttäreni on eronnut kirkosta. Koulussa hänelle sanottiin, että tarvitaan vähintään kolme ei-kristittyä, että elämänkatsomustietotunnit voidaan järjestää. Tyttäreni on koulussaan ainoa, joka ei kuulu kirkkoon. Täytyykö hänen silti käydä uskonnon tunneilla?
Ei tarvitse. Sekä lukiolain 9§:ssä että perusopetuslain 13§:ssä sanotaan että uskonnolisiin yhdykuntiin (=kirkkoon) kuulumattomalle opiskelijalle järjestetään elämänkatsomustiedon opetusta.

Kuten yllämainituista pykälistä ilmenee, ei kolmen oppilaan vähimmäisvaatimus koske elämänkatsomustietoa, vaan muiden uskontojen kuin enemmistön uskonnon opetusta.
Vastattu 27.5.2008