Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

Pörssiosakkeiden periminen

Jos vainajalta jää pörssiosakkeita, miten nämä siirtyvät perillisten omistukseen?
Aivan samalla tavalla kun kaikki muukin omaisuus. Ne merkitään perunkirjaan ja kun perinnönjaosta on päätetty voi se perillinen, joka tulee ne saamaan rekisteröidä itsensä niiden omistajaksi.
Vastattu 29.4.2008