Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

Yhteinen laina?

Olemme ostaneet avopuolisoni kanssa asunnon omistussuhteessa 45/55. Olemme taloudellisesti epätasapainossa ja minä sain oman osuuteni (55 %) rahoitettua ilman velkarahaa. Avopuolisoni sen sijaan joutui ottamaan koko omaan osuutensa asuntolainan. Laina laitettiin meidän molempien nimiin, koska näin se saatiin edullisemmalla marginaalilla ja tämä oli yhteistä kokonaistalouttamme ajatellen järkevää. Avopuolisoni hoitaa kuitenkin lainan yksin ja se on siis käytännössä yksin hänen lainansa. Asian kirjoitimme myös vapaamuotoisesti paperille, jonka molemmat allekirjoitimme.

Nyt varmistaisin, miten mahdollisen eron/kuoleman tapauksessa lain mukaan kävisi. Jos asunto myytäisiin, siitä saatavat rahathan jaettaisiin omistussuhteiden mukaan, mutta entä laina? Ei kai katsota, että joutuisin maksamaan siitä puolet, vaikka oman omistusosuuteni olenkin jo asunnosta maksanut? Onko vapaamuotoisesti paperille kirjoitettu selvitys asiasta laillisesti pätevä?

Entä miten lainan kävisi kuolemantapauksissa? Meillä on yksi yhteinen lapsi. Entä jos lapsellekin kävisi jotain, voisivatko puolison sukulaiset sitten vaatia asunnosta 45 prosenttia ja tämän lisäksi puolta lainasta?
Jos laina on otettu molempien nimissä, ovat molemmat vastuussa sen maksamisesta. Tekemänne sopimus on sitova teidän välillänne, mutta koska pankki ei ole siinä osapuolena, ei se sido pankkia. Eli jos avopuolisosi ei pysty maksamaan takaisin lainaansa pankille, joudut sinä sen tekemään. Voit kuitenkin sopimuksenne perusteella vaatia näitä rahoja puolisoltasi sitten kun hänen taloudellinen tilanteensa paranee.

Jos myytte asunnon rahat jaettaisiin omistussuhteiden mukaan.

Kuolemantapauksessa ensisijainen perillinen on tietenkin lapsenne, mutta jos hänkään olisi elossa menisi perintö puolison sukulaisille. Sitä kuka perii kenet voi testamentilla muuttaa, ks. perintökaari, luku 10
Vastattu 26.3.2008