Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

Kuka maksaa bensat?

"Kuten korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 1998:107 ilmenee, myös mm. palkkausta koskevia ehtoja voi työnantaja tietyissä määrin muuttaa, mikäli työsopimuksessa on tämän salliva ehto."

Yllä olevaan tekstiin viitaten jonka löysin Teidän netti sivuiltanne niin kysyisin seuraavaa:

Yrityksessämme on myyjillä voimassa olevat työsopimukset joissa olemme työnantajan kanssa sopineet vapaat autoedut ja vielä niin että meillä ei ole ollut rajoituksia auton ulkomailleviennistä ja sen kustannuksista. Yrityksessämme vaihtui toimitusjohtaja joka määräsi että mikäli auto viedään ulkomaille niin silloin pitää maksaa bensat itse vaikka meillä on vapaat autoedut. Kysynkin että voiko hän näin toimia ilman että asiasta sovitaan työntekijän kanssa.
Jos työsopimuksessa on nimenomainen ehto jonka mukaan myyjillä on vapaa autoetu eikä työsopimuksessa ole mitään mainintaa siitä että työnantaja voisi sitä muuttaa ei näin voi toimia. Toisaalta jos sitä ei ole nimenomaisesti kirjattu työsopimukseen lienee mahdollista toimia näin. Epäselvässä tilanteessa suosittelen kääntymistä työpaikan luottamusmiehen puoleen.
Vastattu 10.6.2008