Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

TV-lupatarkastus

Onko TV-lupatarkastajilla oikeus tulla asuuntooni sisälle tarkistamaan onko minulla TV:tä?
Ei ole, mutta olet velvollinen valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 10§ mukaan antamaan heille televisiomaksun perinnän kannalta olennaiset tiedot.

Koska kotirauha on perustuslain 10§ mukaan turvattu, ei sitä saa rikkoa ilman tähän oikeuttavaa nimenomaista lain säännöstä. TV-lupatarkastajille itselleen tällaista mahdollisuutta rikkoa kotirauhaa ei ole annettu, mutta valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 37§ mukaan viestintävirastolla on tarvittaessa oikeus saada poliisilta virka-apua.
Vastattu 11.12.2007