Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

Tyƶsopimuksen yksipuolinen muuttaminen

Työnantajani ehdotti työsopimusta, jonka eräs ehto vaikutti omituiselta. Ehdon mukaan "työspoimusta voidaan muuttaa sopimalla tai työnantajan yksipuolisella ilmoituksella, jolloin muutokset astuvat voimaan irtisanomisaikaa vastaavan ajan kuluttua." Voiko työsopimukseen sisällyttää tällaista ehtoa?
Työnantajan mahdollisuus yksipuolisesti muuttaa työsopimusta riippuu pitkälti siitä, mitä ehtoja aiotaan muuttaa. Työnantajalla on työsopimuslain 7:11§ mukaan oikeus muuttaa työsuhde osa-aikaiseksi ilmankin nimenomaista ehtoa asiasta, mikäli irtisanomisperusteita vastaavat ehdot täyttyvät. Kuten korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 1998:107 ilmenee, myös mm. palkkausta koskevia ehtoja voi työnantaja tietyissä määrin muuttaa, mikäli työsopimuksessa on tämän salliva ehto. Sen sijaan oikeuskirjallisuudessa on katsottu (esim. Tiitinen-Kröger, Työsopimusoikeus), että itse työtehtäviä työnantaja ei voi muuttaa muuksi kuin mistä on työsopimuksessa sovittu muulla tavalla kuin tekemällä uusi työsopimus.

Mikäli työnantajan tekemäät sopimukseen tekemät muutokset johtavat kohtuuttomuuteen, voidaan niitä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36§ mukaan kohtuullistaa.
Vastattu 10.12.2007