Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

Puolison vahingonkorvausvastuu

Olen naimisissa oleva ihminen ja ero on tulossa. Kysyisin et mikä vastuu puolisolla on tekemisistään. eli kun minulle tuli yllätyksenä kun löysin ulosoton papereita jotka hän oli aina piilottanut eikä puhunut asiasta mitään. eli minulla on 4 vuoden ajalta ulosotossa asiaa noin 74000€ edestä henkilökohtaisia velkoja joista en ole tiennyt mitään. Koska omistamme firman niin sieltä on mennyt sellaisia velkoja mistä olen henkilökohtaisesti vastuussa. Eli onko mahdollisuuta pistää puolisoa vastuuseen koska en itse ole asiasta tiennyt koko 4 vuoden aikana mitään? ja täytääkö tuo petoksen kriteerit? nimen väärennyksestä ja kavalluksesta ainakin voisin nostaa syytteen. Entäs miten firman käy erossa kun omistussuhde on 99/1%? entä jo tulee konkurssi meneekö firman velat puoliksi?
Vahingonkorvauslain 5:1 mukaan vahingonaihettaja on vastuussa aiheuttamistaan henkilö ja esinevahingoista, sekä jos vahinko on aiheutettu rikollisella teolla, niin myös puhtaasta varallisuusvahingosta, eli rahallisesta menetyksestä. Kuvauksesi mukaan puolisosi on syyllistynyt Rikoslain 36:1 mukaiseen petokseen. Näin ollen hän on aihettaunut vahingon rikoksen avulla ja on velvollinen korvaamaan näin aiheutuneen vahingon.

Miten firman käy riippuu yhtiömuodosta. Jos kyseessä on osakeyhtiö jaetaan osakkeet kuten muukin varallisuus, ja jos osakeyhtiö menee konkurssiin lakkaavat firman velat olemasta. Jos taas kyse on henkilöyhtiösta on tilanne mutkikkaampi, ja suosittelen että pyritte laatimaan sopimuksen firman jakamisesta.

Vastattu 29.4.2008