Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

Voiton jakaminen asuntokaupassa

Tilanne: asuntolaina on pariskunnasta vain toisen nimissä, itse asunto molempien nimissä eli omistussuhde 50/50. Molemmat ovat maksaneet lainaa yhtä paljon.
Asunto myydään ja siitä saadaan voittoa esim. 10000e.

Miten voitto jaetaan? Onko sillä mitään merkitystä voiton jaossa, kenen nimissä laina on? Eli voidaanko voitto jakaa molemmille tasan ilman pelkoa lahjaveroista tai muista?
Asunnon myynnistä saatavat rahat jaetaan omistussuhteiden mukaan, joten jos omistatte asunnon 50/50, jaetaan rahat myös samassa suhteessa.

Sillä kenen nimissä laina on ei ole vaikutusta myynnistä saatavien rahojen jakoon. Varsinkin kun olette molemmat osallistuneet lainan maksamineen ei verottajalla ole perusteita väittää ettei 50/50-omistus ole todellinen.
Vastattu 1.6.2008