Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

Avioehto ja puolison yhtiö

Puoliso on perustamassa osakeyhtiötä kahden muun kaverin kanssa, omistussuhteiden mennessä tasan. Tarkoituksena heillä on alkaa harjoittaa sorabisnestä. Puoliso haluaa nyt tehdä avioehdon osuuteensa osakeyhtiöstä ja hänelle siitä mahdollisesta tulevasta tuotosta. Avioehtoa ei meillä ole ennestään. Mikä on tilanne mahd. avioeron tullessa. Jos ehtoa ei tehdä, onko sillä joku vaikutus yhtiön toimintaan erossa? Jos tehdään, miten se vaikuttaa muuhun omaisuuteen, josta ei ole tehty avioehtoa? Voiko tuoton määritellä niin suureksi, että vähemmän ansaitsevana voin joutua luopumaan myös osasta sitä omaisuutta, joka muutoin ei kuuluisi avioehdon piiriin? Miten voin varmistua siitä ettei minua niinsanotusti viilata linssiin, jos tällainen paperi eteen tuodaan?
Avioehdolla tai sen tekemättä jättämisellä ei ole vaikutusta yhtiön toimintaan, koska he ovat perustamassa osakeyhtiötä. Se vaikuttaa vain siihen kuka yhtiön osakkeet omistaa, mutta koska osakeyhtiöt ovat lain silmissa omistajistaan erillinen oikeushenkilö, ei muutokset sen omistuksessa vaikuta sen liiketoimiin millään tavalla.

Jos suljette pois avio-oikeutesi yritykseen vaikuttaa se siten, että avioeron tullessa miehesi omaisuudesta lasketaan kaikki muu paitsi yritys ja sen tuotto. Sinun omaisuus puolestaan lasketaan kokonaan. Tämä voi johtaa siihen että osituksessa sinulla katsotaan olevan enemmän omaisuutta kuin miehelläsi vaikka hänen omaisuus yritys ja sen tuotot mukaanlukien olisi suurempi.

Jos sinulla on joku suunnilleen yrityksen arvoinen omaisuuserä on yksi helppo ratkaisu sulkea miehesi avio-oikeus pois siitä, jolloin tilanne olisi "tasapainotettu". Jos ei ole suosittelen että yhdessä etsitte jotain muuta molempien edut huomioivaa ratkaisua.
Vastattu 5.5.2008