Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

Avioehdon vaikutus

Perheellämme on aviehto tehty naimisiin mennessä,
ja vaimoni osti talon ennen naimisiin menoamme vuonna 95 mutta asuimme silloin jo yhdessä. Lapsen syntyi 9,5 vuotta sitten ja todettiin todella sairaaksi ja on vaatinut molempien vanhempien hoidon yhdessä. Talouteen on otettu uutta velkaa 2001 jolla maksettu osa pois sekä osa talon laajennukseen lisäksi saimme huomattavaan avustuksina talon saattamiseksi hoitoa varten jotta selviäisimme tulevatsta. Vaimoni on ollut tienaavampi osapuoli ja maksanut asuntolainan sekä saanut lapsilisät sekä vammaishoidon tuen samalla kun on käynyt työssä on voinut opiskella. Perheessämme ei rahat ole menneet viinaan vaan elämiseen. Tuloni ovat menneet pääsääntöisesti perheeni hyväksi eikä säästöjä ole jäänyt vaikka saan pienen omishoidon tuen. Vaimolleni on jäänyt säästöön jonkin verran jolla voi toteuttaa itseään. Nyt on tullut ero jolloin vaimoni päätti että ukko ulos ja maantielle. Miten käy omisuutemme, jäänkö nuolemaan haavojani 14 vuoden yhdessä olon jälkeen(maksan ulosottomiehelle tälläkin hetkellä joka kuukausi palkastani 1/3 osan).
Lähtökohtana on että jos on tehty avioliittolain 41§ mukainen avioehtosopimus, pitävät molemmat omansa avioliiton päättyessä eikä mitään varallisuuden tasausta tehdä.

Se minkä voit tehdä on selvittää täyttääkö avioehto varmasti kaikki sille asetetut muotovaatimukset: tuomioistuin ei nimittäin tätä ole tarkastanut kun olette rekisteröineet sopimuksen, ja jos sopimuksessa on virhe menettää sopimus merkityksensä ja omaisuus jaetaan tasan.

Kysymyksestäsi on vaikea päätellä voisiko tapauksessanne vedota oppiin perusteettoman edun palautuksesta (kondiktio). Jos vaimosi on nostanut vamaishoidontuen ja lapsilisät ja samaan aikaan kun on kartuttanut säästöjään ja toteuttanut itseään voi se olla mahdollista, tosin kondiktiokanteen menestymisen mahdollisuuksien arvioimiseksi tarvittaisiin varsin yksityiskohtaista perehtymistä siihen, mitä tuloja teillä on ollut ja miten olette ne käyttäneet.
Vastattu 28.1.2008