Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

Millainen rangaistus?

Millaisen tuomion voi saada kun on kysymyksessä
törkeä rattijuopumus (alkoholi),
törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen,
nopeusrajoitusten rikkominen ja
poliisin antaman pysähdysmerkin noudattamatta jättäminen?
Törkeästä rattijuopumuksesta rangaistus on rikoslain 23:4 § mukaan 60-120 päiväsakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Törkeästä rattijuopumuksesta rangaistus on rikoslain 23:2 § mukaan 30-120 päiväsakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Muut mainitsemasi teot ovat liikennerikkomuksia, joista tieliikennelain 103§ mukaan tuomitaan 1-120 päiväsakkoa.

Lisäksi täytyy muistaa että sakkoja voi tulla kerralla enintään 240 (rikoslaki 7:3).

Joten vähimmäisrangaistus teosta on 60 päiväsakkoa, ja teoriassa enimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta ja 240 päiväsakkoa. Riippuu teon vakavuudesta mihin kohtaan asteikkoa rangaistus asettuu. Rangaistusasteikkojen ylärajaa sovelletaan yleensä vain poikkeuksellisissa tapauksissa.

Vastattu 30.12.2008