Oikeuskysymys.com

SUOMEN LAKI

Tervetuloa!

Oikeuskysymys.com tarjoaa mahdollisuuden selvittää miten Suomen laki käytännössä vaikuttaa elämän eri tilanteissa. Tällä sivustolla sinulla on mahdollisuus kysyä lakiin ja sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä lukea muiden esittämät kysymykset ja niihin annetut vastaukset. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään sen mukaan koskevatko ne asumista, kuluttaja-asioita, liikennettä, perheasioita, tekijänoikeuksia vai työtä.

Esimerkkikysymys

Asumisoikeustestamentti

Avomieheni omistaa osakkeen, jossa asumme. Hän haluaisi tehdä hyväkseni kuolemantapauksen varalta
asumisoikeuden. Voisin jäädä asuntoon asumaan maksamalla yhtiövastikkeen. Avomieheni on lapseton. Sisaruksia hänellä on. Joutuisinko maksamaan esim.kiinteistöveroa? Miten tällainen testamentti laaditaan? T. Varaton avopuoliso
Tällainen asumisoikeustestamentti tehdään samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin testamentti, eli se on tehtävä kirjallisena ja kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi (perintökaari 10:1§). Ne jotka eivät voi todistaa on lueteltu perintökaaren 10:4§:ssä.

Yleensä asunto-osakeyhtiöt maksavat kiinteistöverot ja sisällyttävät ne samoin kuin muutkin kustannukset yhtiövastikkeeseen, joten yhtiövastikkeen lisäksi et joudu kiinteistöveroa maksamaan.
Vastattu 8.1.2009